ZMENA – POZOR POSUN ČASU!

Milí návštevníci AFF 2016. Chceli by sme vás všetkých upozorniť, že sa KAŽDÁ projekcia v AMFITEÁTRI posúva z 21.00 h na 21:30 h ( okrem projekcie 20.6 – futbalový amfiteáter Slovensko – Anglicko).