Cinepassy a Rezervácie

Čo je to cinepass?

Cinepass je festivalová permanentka, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie festivalu, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály okrem premietaní filmov v rámci sekcie Be2can starter.

Bežný celofestivalový cinepass (Cinepass Promo a Cinepas Klasik)

Tento druh permanentky je pre bežných návštevníkov festivalu. Cinepass Klasik si môžete zakúpiť v stánku kedykoľvek počas festivalu alebo v rezervačnom systéme MôjCinepass. Umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Cinepass Klasik a Cinepass Promo nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 17. do 25.6.2016.  Na tomto cinepasse môžete mať súčasne 5 rezervácií. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie. Cinepass môžete využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemáte rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 min pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta. Cinepass Promo má rovnaké vlastnosti ako Cinepass Klasik, ale je v predpredaji dostupný len do 10. júna 2016. Následne bude k dispozícii len Cinepass Klasik.

Študentský cinepass (Cinepass Študent „R“ a Cinepass Študent „Z“)

Zľavnená permanentka určená pre držiteľov platnej karty ISIC, EURO26 alebo ITIC. Umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Tento cinepass nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 17. do 25.6.2016. Jedná sa o cinepass určený špeciálne pre študentov predávaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu. Cinepass Študent „R“ do 15. apríla 2016, Cinepass Študent „Z“ až do konca festivalu. Vlastnosti oboch cinepassov sú rovnaké. Podmienkou pre získanie študentského cinepassu je platný preukaz ISIC, ITIC alebo EURO26. Pri kúpe Cinepassu Študent „Z“ v pokladniach počas festivalu sa môže študent preukázať aj iným dokladom potvrdzujúcim jeho štatút študenta. Na tomto cinepasse môžete mať súčasne 3 rezervácie. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie. Cinepass môžete využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemáte rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 min pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta.

Dostupné cinepassy nájdete v sekcii vstupenky vrátane dátumov ich dostupnosti a odkazu na ich kúpu.

Rezervácie predstavení

Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame vlastníkom cinepassov, aby ste si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu.

Rezervácie nie je možné uskutočniť:

  • ak je menej ako hodina do začiatku predstavenia, ktoré si chcete rezervovať,
  • ak sú už rezervované v sále všetky miesta na to určené,
  • ak už máte na svojom cinepasse vyčerpaný limit aktívnych rezervácií,
  • ak je váš cinepass v čase premietania filmu neplatný,
  • ak je na premietanie vstup voľný
  • ak ide o premietanie sekcie Be2can starter
  • na úvodný a záverečný festivalový ceremoniál

Rezervácia sa vzťahuje na predstavenie, nie na konkrétne sedadlo v kinosále. Sedenie v kinosálach na festivalový program je voľné. Všetci diváci so vstupenkami a rezerváciami na CINEPASSoch musia zaujať svoje miesta najneskôr 5 minút pred začiatkom premietania. Potom budú neobsadené miesta uvoľnené pre držiteľov CINEPASSov bez rezervácie.

Rezervácie cez MôjCinepass

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MôjCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MôjCinepass kupovať od 14. februára 2016. Rezervácie samotných filmov budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Prejsť do systému MôjCinepass