Press

Novinárske akreditácie
Art Film Fest 2016

Uzávierka novinárskych akreditácií na tohtoročný Art Film Fest  je 8. júna 2016.

Novinárske akreditácie sa posudzujú individuálne. Pri ich udeľovaní sa prihliada na mediálny záujem o festival v predchádzajúcom kalendárnom roku, to znamená publikovanie či odvysielanie materiálov o Art Film Feste 2015 v danom médiu. V opačnom prípade bude akreditácia spoplatnená sumou 10,00 EUR. Akreditácia akreditovaným novinárom bude vydaná v akreditačnom stredisku festivalu.

Akreditácia Press oprávňuje na:

 • vstup do Press centra, kde sa všetky informácie pre média aktualizujú
 • vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas Art Film Festu konajú
 • bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press centra
 • poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
 • informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
 • prípravu pracovných materiálov z Art Film Festu v priestoroch Press centra
 • sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu

UPOZORNENIE: Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.

Vzhľadom k vysokému záujmu a kapacite sály otváracieho i záverečného ceremoniálu nie je novinárska akreditácia automatickým vstupom na obidva večierky. Obidva slávnostné ceremoniály a recepcie sú výlučne na pozvánky.

Akreditačný formulár na stiahnutie

Akreditačný formulár

Online Servis

 • oficiálna internetová stránka festivalu www.artfilmfest.sk je najspoľahlivejším informačným zdrojom o MFF Art Film Fest. Okrem základných informácií, programu i katalógu, ktoré si môžete stiahnuť do počítača, je pravidelne aktualizovaná. Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovom profile festivalu
 • v sekcii press nájdete tlačové správy, informácie o tlačových konferenciách i fotografie na stiahnutie
 • heslo do jednotlivých sekcií na stiahnutie Vám na požiadanie vydajú pracovníci Press centra

Tlačové konferencie

 • prehľad tlačových konferencií je aktualizovaný denne. Nájdete ho na internetovej stránke v sekcii press alebo pri vchode do Press centra
 • na tlačové konferencie majú prístup všetci akreditovaní novinári.
 • tlačové konferencie v inom ako slovenskom jazyku sú tlmočené
 • k väčšej prehľadnosti jednotlivých akcií bude každý deň pripravovaný denný plán, ktorý bude informovať o všetkých očakávaných akciách nasledujúceho dňa. K dispozícii bude vždy podvečer predchádzajúceho dňa a nájdete ho v Press centre alebo na internetovej stránke či fb.

Novinársky newsletter

Kontakt

Zuzana Čižmáriková
Head of public relations
press@artfilmfest.freya.sk
02 / 2085 5100

Art Film Fest
Trnavská cesta 100/II (Omnipolis, 7. posch.)
821 04 Bratislava